home-pagina
Grote Markt 3 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 93 00    
foto Thuis in de stad

Tekst onleesbaar?contacteer de stad Aalst

A-loket burger: zorgverstrekking

Dienstencheques 

Wat?

Het systeem van de dienstencheques, dat door de federale overheid gesubsidieerd wordt, zorgt ervoor dat iedere privépersoon die in België gedomicilieerd is, huishoudelijke taken kan laten uitvoeren aan een voordelig tarief. Het gaat hier om taken als poetsen, wassen en strijken, naaien, koken bij de klant thuis en boodschappen doen. De gepresteerde arbeid of diensten mogen enkel gebruikt worden voor privébehoeften.

Wat kost het?
Deze dienstencheque is een betaalmiddel uitgegeven door Sodexo.

Je betaalt 7,50 EUR per volledig gepresteerd uur.

De aankoop van dienstencheques geeft je recht op een belastingvermindering van 30 % van de totale waarde van de dienstencheques tot een maximumbedrag van 2 400,- EUR. Een dienstencheque kost u dus uiteindelijk maar 5,25 EUR.

Aantal dienstencheques?

Per jaar mag je maximum 750 dienstencheques aankopen

Uitzonderingen mogen per jaar 2.000 dienstencheques aankopen, het gaat hier om:

  • eenoudergezinnen;
  • mindervalide personen;
  • ouders van een minderjarige met een handicap;
  • personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten.

Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op moederschapshulp, in de vorm van 105 dienstencheques. Deze worden toegekend via de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen

Wat zijn de stappen?

BESTELLEN

Om dienstencheques te kunnen bestellen moet je als particulier eerst ingeschreven zijn bij Sodexo (zie contactgegevens hieronder). Je krijgt dan een inschrijvingsnummer toegekend.

Ben je van Groot-Aalst, dan kan je voor een inschrijvingsformulier, extra inlichtingen en een lijst met erkende ondernemingen terecht bij vzw PWA Aalst.

Bij je inschrijving moet je ook vermelden of je kiest voor papieren of elektronische dienstencheques. In het laatste geval moet u nakijken of de erkende onderneming van jouw keuze elektronische dienstencheques aanvaardt.

GEBRUIK

  • Papieren dienstencheques: je dateert, ondertekent en overhandigt aan de werknemer een dienstencheque voor ieder volledig gepresteerd werkuur
  • Elektronische dienstencheques: de werknemer belt met jouw GSM of vaste telefoon naar een gratis nummer en registreert zijn prestaties. Deze worden vervolgens doorgegeven aan de erkende onderneming en uit uw elektronische portefeuille gehaald.

Meer informatie?

Voor extra informatie kan je steeds terecht bij Sodexo of de PWA, waarvan je hieronder de contactgegevens vindt.

Je kunt ook de brochure raadplegen via volgende link.

Waar kan je terecht?
PWA vzw
Hopmarkt 10 bus a zoek deze straat op het stadsplan
9300 Aalst
pwa@aalst.be
http://www.pwa-aalst.beRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Jean Jacobsplein 6
1000 Brussel
tel. 02 546 42 11
fax 02 511 21 53
http://www.rsvz-inasti.fgov.be

Opmerking: Voor vrouwelijke zelfstandigen die een beroep wensen te doen op moederschapshulp


Sodexo - Cel dienstencheques
Charles Lemairestraat 1
1160 Brussel
tel. 02 547 54 95
fax 02 547 54 96
http://www.dienstencheques-rva.be


Werk en sociale economie
Square J. Geerinckx 2 zoek deze straat op het stadsplan
9300 Aalst
werkgelegenheid@aalst.be

Openingsuren:
dienstenloket: (ook voor deeltijds werkenden - validering C3 deeltijds)
maandag: van 8.30 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot 16.30 uur
dinsdag: van 8.30 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot 16.30 uur
woensdag: van 8.30 uur tot 11.30 ur en 13.30 uur tot 18.30 uur
donderdag: van 8.30 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot 16.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur (namiddag gesloten)

De werkzoekenden kunnen doorlopend tijdens de openingsuren gebruik maken van de zelfbedieningspc's.

 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open


Gerelateerde links

FOD Werkgelegenheid - dienstencheques

sodexo

Wegwijs in werken in het stelsel van de dienstencheques

 dit artikel afdrukkenlaatst gewijzigd op dinsdag 7 juni 2011
© 2014 stad Aalst