home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
foto Thuis in de stad
onderwijs: Onderwijs in Aalst

Onderwijs in Aalst 

Voor alle adresgegevens betreffende:

 • Kleuterscholen
 • Lagere scholen 
 • Secundaire scholen 
 • Buitengewoon onderwijs 
 • Kunstonderwijs
 • Hogescholen
 • Internaten 
 • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) 
 • Avondscholen  
  kun je terecht in de adressengids.

Volwassenenonderwijs
Specifiek voor volwasseneducatie is er 'De Stap'. De Stap streeft ernaar om de participatie van volwassenen aan de meest geschikte vorm van opleiding, onderwijs en vorming te optimaliseren en/of te verhogen. Oost-Vlaamse consultanten die zich willen bijscholen of heroriënteren, hun studies afmaken enz. kunnen terecht in ons open onderwijshuis.
Meer informatie is te vinden op www.destapgent.be/ en via e-mail: info@destapgent.be.

 

Voor meer info: Alle scholen in Groot-Aalst


 naar hoofdartikel dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 13 december 2012