home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
onderwijs: Onderwijs in Aalst

Onderwijs in Aalst 

Voor alle adresgegevens over:

  • Kleuterscholen
  • Lagere scholen 
  • Secundaire scholen 
  • Buitengewoon onderwijs 
  • Kunstonderwijs
  • Hogescholen
  • Internaten 
  • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) 
  • Avondscholen  

...kun je terecht op deze website.

Volwassenenonderwijs
Specifiek voor volwasseneducatie is er 'De Stap'. De Stap streeft ernaar om de participatie van volwassenen aan de meest geschikte vorm van opleiding, onderwijs en vorming te optimaliseren en/of te verhogen. Oost-Vlaamse consultanten die zich willen bijscholen of heroriënteren, hun studies afmaken enz. kunnen terecht in ons open onderwijshuis.
Meer informatie is te vinden op www.destapgent.be en via e-mail: info@destapgent.be.

 


 naar hoofdartikel dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 10 augustus 2016