home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
kinderopvang & opvoeding: kinderopvang: Kinderdagverblijf Molenwiekje

Kinderdagverblijf Molenwiekje 
Kinderdagverblijf opende zijn deuren op 1 december 2009. Het is een stedelijk kinderdagverblijf gelegen op de campus van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ). Het kinderopvanginitiatief heeft een opvangcapaciteit van 49 niet-schoolgaande kinderen van 0 tot 3 jaar en wordt erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.

Samenwerking
Het nieuw kinderdagverblijf is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de stad, het OCMW en het ASZ. Het ASZ verleent recht van opstal om het kinderdagverblijf op haar terreinen te vestigen en zorgt ook voor de maaltijden. Het OCMW stelt er logistiek personeel tewerk. De stad staat in voor het uitbouwen en uitbaten van het opvanginitiatief.

Doelgroep
Kinderdagverblijf Molenwiekje organiseert opvang in groepsverband van niet-schoolgaande kinderen van 0 tot 3 jaar. De voorziening staat open voor alle kinderen, maar houdt in het opnamebeleid rekening met de vastgelegde voorrangsregels en het aantal beschikbare plaatsen.

Openingsuren
Het kinderdagverblijf is open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur.

Werking
De dagelijkse leiding van kinderdagverblijf Molenwiekje ligt in handen van een verantwoordelijke, die wordt bijgestaan door een coördinator en een team van gediplomeerde begeleid(st)ers. Dit kinderdagverblijf wordt erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.

Financiële bijdrage van de gezinnen
De prijs voor de opvang wordt bepaald op basis van het netto jaarlijks belastbaar gezinsinkomen. Verminderingen op deze dagprijs worden toegestaan wanneer het gezin meerdere kinderen ten laste heeft. De kosten voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Klik op volgende link voor meer informatie: kinderopvang - financiële bijdrage van de gezinnen.

Inschrijving
Kinderdagverblijf Molenwiekje werkt samen met de andere stedelijke kinderopvanginitiatieven en een aantal zelfstandige opvangvoorzieningen met één Centrale Aanmeldingslijst Kinderopvang. Indien je je kind wil inschrijven op deze centrale lijst, kan je terecht bij het Centraal Aanspreekpunt Kinderopvang of bij één van de deelnemende kinderopvanginitiatieven. Je kunt je kind ook elektronisch inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen.

 

te contacteren dienstKinderdagverblijf Molenwiekje
Merestraat 88, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 39 92
molenwiekje@aalst.be

OPGELET! Correspondentieadres is Werf 9, 9300 Aalst

Openingsuren:
maandag tot vrijdag: van 7 tot 18 uur

 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open

 naar hoofdartikel dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op donderdag 11 augustus 2016