home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
A-loket burger: belastingen, retributies, heffingen en rechten

Belastingen: Aanvullende belastingen 

1. Aanvullende belasting op de personenbelasting
 
Steden en gemeenten kunnen een aanvullende belasting op de personenbelasting heffen. Deze belasting wordt voor alle belastingplichtigen vastgesteld op een éénvormig percentage van de rijksbelasting. De gemeenteraad van Aalst stelde in zitting van 15 december 2015 het percentage vast op 7,5 % voor de periode 2016-2019.

2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een belasting op het inkomen uit onroerende goederen. Dit zijn gronden, gebouwen en sommige soorten bedrijfsuitrusting. Elke eigendom krijgt van de federale diensten van het Kadaster een K.I. toegewezen. Het K.I. vertegenwoordigt het gemiddeld normaal netto "inkomen" voor een jaar en wordt vastgesteld op grond van de normale netto huurwaarden op een referentietijdstip. Het Kadastraal Inkomen wordt jaarlijks aan de index van de consumptieprijzen aangepast. Dat is dan het geïndexeerd K.I.

Het bedrag van de onroerende voorheffing wordt als volgt samengesteld: 2,5% van het geïndexeerd Kadastraal Inkomen is bestemd voor het Vlaamse Gewest, een ander deel wordt doorgestort aan gemeenten en provincies. Het deel voor gemeenten en provincies noemt men "opcentiemen". Die verschillen dus naargelang de gemeente en provincie waar het onroerend goed gelegen is. De gemeenteraad van Aalst stelde in zitting van 17 december 2013 het aantal opcentiemen vast op 1500 opcentiemen voor de periode 2014-2019.

Waar kan je terecht?
FinanciŰn - team belastingen en invorderingen
Werf 9 zoek deze straat op het stadsplan
9300 Aalst
tel. 053 72 33 03
stadsbelastingen@aalst.be


 dit artikel afdrukkenlaatst gewijzigd op dinsdag 14 februari 2017