home-pagina
Grote Markt 3 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300     
foto Thuis in de stad

Tekst onleesbaar?


A-loket burger: belastingen, retributies, heffingen en rechten

Aanvullende belastingen 

1. Aanvullende belasting op de personenbelasting

Steden en gemeenten kunnen een aanvullende belasting op de personenbelasting heffen. Deze belasting wordt voor alle belastingplichtigen vastgesteld op een éénvormig percentage van de rijksbelasting. De gemeenteraad van Aalst stelde in zitting van 17 december 2013 het percentage vanaf 2014 (tot 2019) vast op 7,5 %.

REGLEMENT

GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013 EN BEKENDGEMAAKT OP 19 DECEMBER 2013 (REGISTER BEKENDMAKING NR 13)

Artikel 1: voor de aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 een aanvullende belasting te heffen ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de stad op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 2: de belasting wordt vastgesteld op 7,5% van het volgens artikel 466 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 3: de vestiging en de inning van de gemeentebelasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikels 466 en volgende van het wetboek van de inkomstenbelastingen.

Artikel 4: dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.

Artikel 5: in het kader van artikel 253 van het gemeentedecreet een kopie van onderhavig besluit aan de provinciegouverneur aangetekend op te sturen.

2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Steden en gemeenten kunnen opcentiemen heffen op de onroerende voorheffing. De gemeenteraad van Aalst stelde in zitting van 17 december 2013 het aantal opcentiemen vanaf 2014 (tot 2019) vast op 1 500.

REGLEMENT

GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013 EN BEKENDGEMAAKT OP 19 DECEMBER 2013 (REGISTER BEKENDMAKING NR 14)

Artikel 1: Voor de aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 1500 opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing.

Artikel 2: Deze opcentiemen worden ingevorderd door het Vlaams Gewest overeenkomstig de regels bepaald voor de heffing van de gewestbelasting waar zij bijkomen.

Artikel 3: Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.

Artikel 4: In het kader van artikel 253 van het gemeentedecreet een kopie van onderhavig besluit aan de provinciegouverneur aangetekend op te sturen.

 

Waar kan je terecht?
FinanciŽle dienst - sectie Belastingen Leiding en CoŲrdinatie
Zwarte Zustersstraat 10 zoek deze straat op het stadsplan
9300 Aalst
stadsbelastingen@aalst.be

Openingsuren:
maandag, dinsdag en donderdag: van 08.30 tot 11.30 uur
woensdag: van 08.30 tot 11.30 uur en van 17.00 tot 18.30 uur
vrijdag: van 8.30 tot 12 uur

gesloten op zater-, zon- en feestdagen


 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
 Ma 
 Di 
 Wo 
 Do 
 Vr 
 Za 
 Zo   
       open    momenteel open


 dit artikel afdrukkenlaatst gewijzigd op dinsdag 3 februari 2015

Pagina opties

vorige pagina vorige pagina

afdrukken versie voor afdrukken

reageer reageren op deze pagina

stuur door doorsturen naar iemand

Synoniemen

Aanvullende belasting op de personenbelasting
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV)