home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
A-loket burger: zorgverstrekking

Informatie: Dienstencheques 

Wat?

Het systeem van de dienstencheques, dat door de federale overheid gesubsidieerd wordt, zorgt ervoor dat iedere privépersoon die in België gedomicilieerd is huishoudelijke taken kan laten uitvoeren aan een voordelig tarief. Het gaat hier om taken als poetsen, wassen en strijken, naaien, koken bij je thuis en boodschappen doen. De gepresteerde arbeid of diensten mogen enkel gebruikt worden voor privébehoeften.

Wat kost het?
De dienstencheque is een betaalmiddel uitgegeven door Sodexo.

Je betaalt 9 EUR per volledig gepresteerd uur. Eén dienstencheque heeft een waarde van 9 EUR en je moet minstens 10 dienstencheques per keer bestellen. Je moet dus minimaal een bedrag van 90 EUR overschrijven naar Sodexo.

De aankoop van dienstencheques geeft je recht op een belastingvermindering van 30% van de totale waarde van de dienstencheques tot een maximumbedrag van 1 400 EUR. Een dienstencheque kost je dus uiteindelijk maar 6,30 EUR.

Aantal dienstencheques?

Hoeveel dienstencheques je mag aanvragen hangt van je gezinssituatie af:

  • Eén gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (400 dienstencheques aan 9 EUR en 100 dienstencheques aan 10 EUR).
  • Een gezin kan maximaal 1 000 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (800 dienstencheques aan 9 EUR en 200 dienstencheques aan 10 EUR). Ieder gezinslid dat meerderjarig is mag maximaal 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen. Onder ‘gezin’ wordt verstaan 'alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres'.

De hieronder vermelde groepen personen mogen per kalenderjaar 2 000 dienstencheques aan 9 EUR bestellen:

  • eenoudergezinnen
  • gehandicapte personen
  • ouders van minderjarige gehandicapte kinderen
  • oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten.

Wat zijn de stappen?

Bestellen
Om dienstencheques te kunnen bestellen moet je als particulier ingeschreven zijn bij Sodexo (zie contactgegevens hieronder). Je krijgt dan een inschrijvingsnummer toegekend.

Ben je van Groot-Aalst, dan kan je voor een inschrijvingsformulier, extra inlichtingen en een lijst met erkende ondernemingen terecht bij vzw PWA Aalst.

Bij je inschrijving moet je ook vermelden of je kiest voor papieren of elektronische dienstencheques. In het laatste geval moet je nakijken of de erkende onderneming van jouw keuze elektronische dienstencheques aanvaardt.

Gebruik

  • papieren dienstencheques: je dateert, ondertekent en overhandigt aan de werknemer een dienstencheque voor ieder volledig gepresteerd werkuur
  • elektronische dienstencheques: de werknemer belt met je GSM of vaste telefoon naar een gratis nummer en registreert zijn prestaties. Deze worden vervolgens doorgegeven aan de erkende onderneming en uit je elektronische portefeuille gehaald.

Meer informatie?

Voor extra informatie kan je terecht bij Sodexo of de PWA, waarvan je hieronder de contactgegevens vindt.

Je kunt de brochure 'Wegwijs in het werken in het stelsel van de dienstencheques' online raadplegen. 

Waar kan je terecht?
OCMW - DGAT
Albrechtlaan 119 bus A zoek deze straat op het stadsplan
9300 Aalst


PWA vzw
Hopmarkt 10 bus a zoek deze straat op het stadsplan
9300 Aalst
pwa@aalst.be
http://www.pwa-aalst.be


Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
tel. 1765
http://www.rsvz-inasti.fgov.be

Opmerking: Voor vrouwelijke zelfstandigen die een beroep wensen te doen op moederschapshulp


Werk en sociale economie
Werf 9 zoek deze straat op het stadsplan
9300 Aalst
werkgelegenheid@aalst.be


Gerelateerde links

FOD Werkgelegenheid - dienstencheques

sodexo

Wegwijs in werken in het stelsel van de dienstencheques

 dit artikel afdrukkenlaatst gewijzigd op donderdag 5 januari 2017