home-pagina
   Werf 9 - 9300 Aalst   
info@aalst.be   
053 77 9300  
A-loket . Openingsuren administratief centrum . Contact    
foto Thuis in de stad
vacatures bij de stad

 
 
Is er een vacature bij de stad? Dan vind je dat in deze rubriek! Volg ook zeker de stad Aalst op LinkedIn en blijf zo op de hoogte van de vacatures!

Linkedin

Spontaan solliciteren kan ook steeds met het formulier kandidatuurstelling naar de dienst Personeel (e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be)

Kijk ook eens naar de vacatures bij het OCMW: vacatures OCMW.

 

 

Vacature directeur Academie voor Beeldende Kunsten - deeltijds onderwijs 
De dienst Onderwijs zoekt een directeur voor de Academie voor Beeldende Kunsten - deeltijds onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

  • Weddeschaal 511 (brutowedde tussen 3904,12 EUR/maand en 6072,48 EUR/maand) of weddeschaal 546 (brutowedde tussen 3503,94 EUR/maand en 5771,55 EUR/maand) afhankelijk van het diploma
  • Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietspremie
  • Aantrekkelijke verlofregeling (alle schoolvakanties)
  • Tijdelijke aanstelling van 01/09/2017 tot 31/08/2018 met kans op verlenging

Functieomschrijving
Als directeur deeltijds kunstonderwijs neem je een efficiënte en doelgerichte leiding in de onderwijsinstelling. Tot je takenpakket behoren o.a.:

- instaan voor de optimale werking met het oog op het behalen van de doelstellingen conform het artistiek pedagogisch project, de leerplannen,...
- voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het stedelijk onderwijsbeleid voor wat betreft het deeltijds kunstonderwijs
- uitvoering geven aan de reglementaire bepalingen opgelegd aan de onderwijsinstelling
- de kwaliteit bewaken binnen de onderwijsinstelling, ...

Een uitgebreide functiebeschrijving kan je vinden in de informatiebundel als bijlage.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor het ambt van directeur.

Je voldoet aan de algemene aanwervingsvoorwaarden van art. 19 van het Decreet Rechtspositie van 27/03/1991.

Bij de kandidatuurstelling dient een cv en een kopie van het gevraagde bekwaamheidsbewijs gevoegd worden (op sanctie van nietigheid).

De uiterste inschrijvingsdatum is 26 maart 2017.

Selectieprocedure

1. Schriftelijk gedeelte: 20 april 2017
2. Assessment (adviserend)
3. Mondeling gedeelte (presentatie + interview): 29 en 30 mei 2017 

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving, timing, voorwaarden, ...)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op dinsdag 14 februari 2017

Vacature gemeenschapswacht (Activa PVP) 
Stad Aalst zoekt een gemeenschapswacht Activa PVP.

Arbeidsvoorwaarden

- weddeschaal: E1-E3 (basis brutowedde 1824,19 EUR/maand)
- extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie...)
- aantrekkelijke verlofregeling
- contractueel

Functiebeschrijving

De gemeenschapswacht ondersteunt het lokaal veiligheids- en preventiebeleid.

De hoofdtaak van de gemeenschapswacht is via een preventief optreden de veiligheid in het straatbeeld verhogen.

Tot het takenpakket behoren o.a.: via een preventief optreden fietsdiefstallen, gauwdiefstallen en autocriminaliteit voorkomen, de burger correct informeren en/of doorverwijzen, zo snel mogelijk wegwerken van onveilige situaties in het straatbeeld en sensibilisatie van de burgers in het kader van politieverordeningen en verkeerscode en GAS-codex.

Aanwervingsvoorwaarden

De kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Activa PVP. Vraag dit na bij je RVA-kantoor. De kandidaten moeten bereid zijn flexibel te werken (avond- en weekendwerk).

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 5 maart 2017.

De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie) en de volledige functiebeschrijving kan je terugvinden in bijlage. 

Solliciteren kan door je cv en bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden van activa pvp te sturen naar personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Selectieprocedure

1. Praktisch gedeelte: 27 maart 2017 (indien veel kandidaten ook op 28 maart 2017)
2. Mondeling gedeelte: 31 maart 2017

 

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving, timing, voorwaarden, ...)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op maandag 30 januari 2017

Vacature kinderbegeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang (tijdelijk contract) 
Stad Aalst zoekt een kinderbegeleid(st)er voor de buitenschoolse kinderopvang - contract bepaalde duur of vervangingscontract.

Arbeidsvoorwaarden

  • weddeschaal: C1-C3 (vanaf 1 864,40 EUR/maand, afhankelijk van anciënniteit en relevante werkervaring)
  • extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietspremie...)
  • contract bepaalde duur OF vervangingscontract.

Functieomschrijving
De begeleid(st)er buitenschoolse opvang staat in voor de dagelijkse begeleiding van kleuters en lagere schoolkinderen in groepsverband voor, tussen en na de schooluren tijdens de schoolperiode en van kleuters (2,5 tot 6 jaar) tijdens de schoolvakanties. Een greep uit het takenpakket: begeleiden tijdens de eet- en speelmomenten, samenwerken met collega's, communiceren met ouders, onderhouden en inrichten van het lokaal, instaan voor de dagelijkse zorg voor de kinderen.

De begeleid(st)er rapporteert aan de verantwoordelijke van de dienst Onderwijs en aan de directeur van de betrokken school.

Aanwervingsvoorwaarden
De kandidaten (m/v) moeten houder zijn van het diploma van het hoger secundair onderwijs (kinderzorg) of daarmee gelijkgesteld. Het diploma dient erkend te zijn door Kind & Gezin en moet als kopie ingediend worden bij de sollicitatie.

Bij de kandidaatstelling dient een CV en een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling
De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 1 maart 2017.
Solliciteren (met CV en diploma) kan via personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Selectieprocedure
Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden op woensdag 8 maart 2017

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 8 februari 2017

Vacature Projectleider juridisch advies en bestuursondersteuning 
Stad Aalst is op zoek naar een Projectleider juridisch advies en bestuursondersteuning.

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal A1a – A1b – A2a (brutowedde tussen 2928,63 EUR/maand en 4852,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Voltijds contract van bepaalde duur t.e.m. 31/12/2018 (verlenging is mogelijk)

Functiebeschrijving 

Als projectleider juridisch advies en bestuursondersteuning werk je beleidsvoorbereidend, begeleid je dossiers op juridisch en organisatorisch vlak en geef je concrete adviezen in dossiers aan beleidsverantwoordelijken en diensten.

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs.

Bij de kandidaatstelling dient een kopie van het gevraagde diploma te worden gevoegd (op sanctie van nietigheid).

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op 17 maart 2017.
De volledige functiebeschrijving kan je terugvinden in bijlage.

Solliciteren kan door je CV en kopie van je diploma te sturen naar personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Selectieprocedure

De selectie vindt plaats op 29 maart 2017 (indien veel kandidaten ook op 28 maart 2017).

 

Voor meer info: Functiebeschrijving

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 32 50
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op maandag 20 februari 2017

Vacature: unieke opportuniteit voor een IT-manager! 
Heb jij zin om de dienst ICT van de stad Aalst aan te sturen en mee vorm te geven aan het informaticabeleid?

Functieomschrijving
Als IT-manager sta je in voor het aansturen van de medewerkers van de dienst ICT en geef je mee vorm aan het informaticabeleid van de organisatie. Je detecteert op een doelgerichte manier de ICT- behoeften via een doorgedreven communicatie met alle betrokken partijen en weet deze te vertalen in concrete ICT-processen en procedures.

De uitgebreide functiebeschrijving kan opgevraagd worden via personeelsdienst.selecties@aalst.be.

Aanwervingsvoorwaarden
1. Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs OF je slaagt in een gelijkwaardige niveau- of capaciteitstest
2. Je hebt minstens 3 jaar relevante beroepservaring. Deze beroepservaring wordt gespecificeerd als "ervaring in een hiërarchische leidinggevende functie en/of projectmanager en/of procesmanager, met affiniteit voor IT".

Arbeidsvoorwaarden
• weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3 525,08 EUR/maand en 5 374,74 EUR/maand, afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring)
• extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie...)
• aantrekkelijke verlofregeling
• statutair

Kandidatuurstelling
• Heb je een masterdiploma? Stuur dan je CV en een kopie van je diploma door naar personeelsdienst.selecties@aalst.be  
• Heb je geen masterdiploma? Vraag dan het 'attest tot bereidheid deelname niveau- of capaciteitstest' op via personeelsdienst.selecties@aalst.be en stuur alvast je CV door.
Elke sollicitant bewijst aan de hand van documenten de 3 jaar beroepsrelevante ervaring (gedetailleerd CV / tewerkstellingsattesten / functiebeschrijvingen...).

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 maart 2017.

Selectieprocedure
Indien van toepassing; niveau- of capaciteitstest tussen 21 maart 2017 en 14 april 2017.
Deze test is eliminerend.

1) Schriftelijk gedeelte: 19 april 2017
2) Assessment: tussen 8 en 19 mei 2017
3) Mondeling gedeelte (presentatie + interview): 31 mei 2017 of 6 juni 2017 

 

Voor meer info: Informatiebundel (functiebeschrijving, timing, voorwaarden, ...)

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 72 37 89
personeelsdienst.selecties@aalst.be


 naar top van pagina dit artikel afdrukken

 laatst gewijzigd op woensdag 15 februari 2017

te contacteren dienstPersoneel - Selecties
Werf 9, 9300 Aalst zoek deze straat op het stadsplan
tel. 053 73 21 75
personeelsdienst.selecties@aalst.be